چنار دو هزارساله؛ محرم اسرار محلات

در محله سرچشمه محلات و در وسط خیابان شاهد درختی تنومند خواهید بود که قدمت و کهولت از تنه و شاخه‌هایش می‌بارد. درخت پیری که رازهای دو هزارساله از محلات را قلب خود جای داده است و تماشای آن حس رازآلودی را در بیننده به وجود خواهد آورد؛ درخت چنار دو هزارساله. 

©2024 Mahalat Hotel, All Right Reserved